Unleashed

Bezkontrolérový operační systém Unleashed zachovává nejdůležitější podnikové vlastnosti kontrolérového řešení Ruckus ZoneDirector i bez použití tohoto centrálního boxu, čili jedno AP v síti se stane tzv. Master AP nahrazující přítomnost kontroléru. Takto vzniklá Unleashed síť může mít až 25AP s maximem do 512 klientů (počet AP i klientů není nijak licencován). Unleashed je možný provozovat na nejnovějších 802.11ac přístupových bodech R310, R500, R600, R710, T300, T301, T710 pouze přehrátím softwarové image.

V Unleashed clusteru je poté možno jakékoli AP označit za Master AP nahrazující kontrolér, nicméně i toto AP plně funguje pro klientský bezdrátový přístup, ostatní AP jsou pod MasterAP začleněna podobně jako pod ZD, tedy automaticky, jako MemberAP. V případě výpadku MasterAP nebo části sítě obsahující MasterAP, volí systém pomocí vzájemné „domluvy“ nové řídící AP. Přístupové body se totiž ve stanovených intervalech informují o aktuálním stavu a odezvě každého AP a v nouzovém případě je tento protokol využit i k volběnového MasterAP.

Přístup ke konfiguračnímu rozhraní je možný pomocí zadání webové domény unleashed.ruckuswireless.com do webového prohlížeče, následně je DNS požadavek odbaven aktuálním MasterAP a již je možno síť lokálně konfigurovat, případně lze systému definovat jednu fixní IP adresu, přes kterou je konfigurační rozhraní dostupné i v případě změny MasterAP. Stejně tak je možno definovat rozhraní pro externí dohledové systémy.

Klíčové vlastnosti systému Unleashed: