Kontroléry

ZoneDirector™1200

 • řídící jednotka bezdrátové sítě ZoneFlex
 • 1200řízení až 75 přístupových bodů, licencováno po 1 AP
 • podpora 802.1x, LDAP, Active Directory, Radius server, Captive portál
 • 2× Gigabitový Ethernet port
 • do 200Mbps v případě tunelování provozu
 • podpora až 256 SSID s rozřazováním do VLAN (802.1q)
 • podpora Layer3 propojení
 • podpora seamless roamingu pro mobilní VoIP zařízení (802.11k,r)
 • řízení přístupu pro hosty
 • možnost HA redundance 1+1
 • podpora pro montáž do 19 palcového rozvaděče
 • uživatelské rozhraní v českém jazyce
 • vhodné pro malé až střední společnosti

ZoneDirector™ 3000

 • řídící jednotka bezdrátové sítě ZoneFlex3000
 • řízení až 500 přístupových bodů
 • podpora 802.1x, LDAP, Active Directory, Radius server
 • 2× Gigabitový Ethernet port
 • podpora až 1048 SSID s rozřazováním do VLAN (802.1q)
 • podpora Layer3 propojení
 • podpora seamless roamingu pro mobilní VoIP zařízení
 • řízení přístupu pro hosty
 • možnost redundance 1+1
 • uživatelské rozhraní v českém jazyce
 • určený pro montáž do 19 palcového rozvaděče
 • určený pro střední a velké společnosti

Unleashed

Bezkontrolérový operační systém Unleashed zachovává nejdůležitější podnikové vlastnosti kontrolérového řešení Ruckus ZoneDirector i bez použití tohoto centrálního boxu, čili jedno AP v síti se stane tzv. Master AP nahrazující přítomnost kontroléru. Takto vzniklá Unleashed síť může mít až 25AP s maximem do 512 klientů (počet AP i klientů není nijak licencován). Unleashed je možný provozovat na nejnovějších 802.11ac přístupových bodech R310, R500, R600, R710, T300, T301, T710 pouze přehrátím softwarové image.

V Unleashed clusteru je poté možno jakékoli AP označit za Master AP nahrazující kontrolér, nicméně i toto AP plně funguje pro klientský bezdrátový přístup, ostatní AP jsou pod MasterAP začleněna podobně jako pod ZD, tedy automaticky, jako MemberAP. V případě výpadku MasterAP nebo části sítě obsahující MasterAP, volí systém pomocí vzájemné „domluvy“ nové řídící AP. Přístupové body se totiž ve stanovených intervalech informují o aktuálním stavu a odezvě každého AP a v nouzovém případě je tento protokol využit i k volběnového MasterAP.

Přístup ke konfiguračnímu rozhraní je možný pomocí zadání webové domény unleashed.ruckuswireless.com do webového prohlížeče, následně je DNS požadavek odbaven aktuálním MasterAP a již je možno síť lokálně konfigurovat, případně lze systému definovat jednu fixní IP adresu, přes kterou je konfigurační rozhraní dostupné i v případě změny MasterAP. Stejně tak je možno definovat rozhraní pro externí dohledové systémy.

Klíčové vlastnosti systému Unleashed:

 • Centrální správa pomocí Master AP
 • Local data forwarding, L2 roaming (802.11k/r/v)
 • Guest Access Portal, Self Service Guest Acces
 • WebAuth, WIPSr / Hotspot, Social Media Login
 • D-PSK, BeamFlex+, ChannelFly a background scan
 • Band + load balancing
 • Až 25 AP, až 512 bezdrátových klientů
 • MESH, SNMP, Syslog, L3 rozhraní pro management systémy
 • R310, R500, R600, R710, T300, T301, T710, T710s
 • WLAN priorita
 • Lokální i online upgrade
 • Rozhraní v českém jazyce
 • MasterAP resilency
 • DPI detekce aplikačního provozu
 • Možnost konfigurace i pomocí CLI
 • Nástroje pro troubleshooting (dump logy)
 • L3 management
 • Dopředná výměna (separátní support)
 • MESH, SNMP

Platforma SmartZone (dříve SCG)

Moderní platforma virtuálních a hardwarových kontrolérů Ruckus nové generace vycházející z operátorského řešení SCG200. Zásadním rozdílem platformy SmartZone oproti Zonedirector je to, že tato platforma je navržena jako centralizované řešení řízení více hostovaných WLAN vSCGsítí, tj. ideální řešení pro poskytovatele „wlan-as-a-service,“ a to díky možnosti vytvoření více zákaznických profilů, které jsou od sebe logicky odděleny – tzv. multitenance systému. Zásadním rozdílem je striktní oddělení řízení sítě (tzv. ControlPlane) od uživatelských dat (tzv. DataPlane), a především mnohem více funkcí sítě je odbavováno přímo na lokálně nasazených přístupových bodech. AP s centrálním SmartZone kontrolérem komunikuje pomocí datově nenáročného protokolu LWAPP/CAPWAP (v řádech Kb/s) zabaleného do SSH tunelu.

Nasazení vzdálených WLAN po L3 se takto stává velmi jednoduchým, spojení s centrálním kontrolérem nevyžaduje nijak garantovanou a širokopásmovou linku, a dokonce i při ztrátě spojení jsou lokální AP schopna téměř a 100%-ně pracovat bez ztráty hlavní funkcionality.

Ideálním prostředkem pro hostování zákaznických řešení se tak stává virtuální varianta SmartZone (až 10 000 AP + možnost aktivního clusterování). Pro nasazení, kde je vyžadováno tunelování uživatelských dat, je možné využít hardwarových boxů SmartZone či dedikovaných virtuálních appliancí SmarZone-Dataplane.

Klíčové výhody SmartZone:

 • multitenance - vhodné pro poskytovatele managed služeb a ISP
 • vhodné pro řízení sofistikované sítě Wi-Fi hotspotů (Hotspot 2.0)
 • dostupné i jako virtuální appliance - využití stávající virtualizační infrastruktury a jejích výhod redundance
 • možnost clusterování jednotlivých virtuálních i HW serverů v jeden logický celek (až 3+1)
 • SmartLicensing: licence jsou kupovány do zákaznického „license-poolu“, zde možno přiřazovat do libovolných SmartZone produktů
 • AP licence se do poolu zakupují po 1 AP

 

 Parametry systému:

 • propoje s lokálními WLAN sítěmi mohou být realizovány v L2 i L3 režimu
 • redundance a clusterování N+1 (až 3+1, až 10k AP per uzel), clusterovat lze virtuální i HW servery
 • možnost integrace do operátorského centrálního management systému (podpora řady API, SNMP, CLI, XML, RESTFul JSON API)
 • podpora multitenantní architektury (sítě více zákazníků jsou řízeny z jednoho zařízení s možností nastavení přesných práv každé management doméně)
 • HotSpot 2.0, WISPr, EAP-SIM autentizace, AAA, RADIUS lokálně i jako proxy
 • autentifikace: Open, 802.1x/EAP, PSK, WISPr, WPA, WPA2-AES, WPA-TKIP, WEP, EAP-SIM, EAP-AKA, 802.1x, externí captive portály (např. MaxiFi)
 • Zero-IT, SmartWay Bonjour Gateway, WIDS/WIPS, DPSK , Captive Portal, Force DHCP, rozpoznávání koncových zařízení, SmartMesh, ChannelFly, Band/Client Loadbalancing
 • L7 DPI aplikační kontrola a rozpoznávání, Roaming 802.11k/r/v
 • možné provozovat AP zóny se starším firmware než na SZ
 • virtualizační platformy KVM, VMware, Hyper-V, AWS
 • kompatibilní s Ruckus SPoT
 • granulární statistiky za provoz WLAN
 • generování reportů (např. i ve shodě s PCI), možno definovat vlastní reporty
 • trial image s 1 AP licencí a 45 denní životností ke stažení na support portál

Dostupné varianty:

 • SmartZone 104 & 124
  • single-tenant, až 1000 AP
  • možnost aktivního clusterování až 3+1
  • tunelovací kapacita 1 nebo 10Gb/s
  • vyšší sada funkcí vhodná pro
  • enterprise nasazení
 • VirtualSmartZone – Essentials (vSZ-E)
  • virtuální appliance, Single-tenant, až 1000 AP
  • možnost aktivního clusterování až 3+1
  • stejné GUI jako SZ100
  • pouze Control-plane
  • vyšší sada funkcí vhodná pro enterprise nasazení
 • VirtualSmartZone – HighScale (vSZ-H)
  • virtuální appliance, Multi-tenant, až 10 000 AP
  • možnost aktivního clusterování až 3+1
  • pouze Control-plane
  • vyšší sada funkcí vhodná pro operátorské a MSSP nasazení
 • VirtualSmartZone – DataPlane (vSZ-D)
  • dedikovaná virtuální appliance pouze pro tunelování dat
  • management přes nadřazený vSZ-D či vSZ-E
  • licencována appliance (ne množství tunelů)
  • Ruckus GRE, L2 VLAN, L2 Soft-GRE
  • možnost šifrování provozu
  • distribuovaný i centralizovaný scénář nasazení
  • tunelovací kapacita (typ licence) 1Gb/s, 10Gb/s nebo neomezeno