Software

FlexMaster™

FlexMaster▪ softwarová verze centralizovaného managementu bezdrátových sítí, vhodné pro nasazení v cloudu

▪ vysoká škálovatelnost na operátorské úrovni

▪ řízení až 10 000 přístupových bodů

▪ snadná konfigurace, detekce chyb, reportování a řízení rozsáhlých WLAN sítí

▪ nasazení, správa, údržba i optimalizace sítí probíhá z jednoho místa

▪ automaticky vyhledává zařízení v síti

▪ hromadná konfigurace a upgrady firmwarů

▪ snadná integrace do OSS systémů

▪ podpora standardních protokolů (SNMP, TR-069, SOAP, TCP, HTTP/S)

▪ profesionální nasazení

SPoT (Ruckus Smart Positioning Technology)

▪ první kompletně cloudová chytrá služba pozicování pomocí WiFi systému

▪ službu lze provozovat na většině 802.11n/ac přístupových bodech od Ruckus

SPoT

Součástí služby SPoT jsou následující prvky:

▪ SPoT lokalizační algoritmus – v reálném čase dokáže zobrazit, kde se uživatel nachází, v jakémkoli vnitřním prostředí (vytvoření mapy prostředí, kalibrační nástroje)

▪ SPoT analytická nástěnka – souhrnné zobrazení informací sesbíraných od uživatelů (heat mapy, porovnání dat mezi WiFi zónami, grafy a souhrnné informace)

▪ SPoT nástroje – součástí nástrojů je i SDK a několik API, tyto nástroje umožňují třetím stranám vestavět „lokalizačně inteligentní“ součásti do mobilních aplikací nové generace

▪ nové možnosti zapojení a zážitků zákazníků

▪ poskytuje bezprecedentní pohled na chování zákazníků

▪ umožňuje služby na míru a marketing, který může být zpeněžen

▪ umožňuje optimalizaci sítě a prostředí na základě analýz v reálném čase i historii

▪ vhodný pro indoor prostředí, kde GPS není ideální

SCI (Smart Cell Insight)

Komplexní analytický nástroj pro sběr a vyhodnocení dat z provozu a chování klientů z řídících prvků Ruckus Wireless (ZoneDirector, SmartZone, SPoT, AP) s možností dlouhodobého uchovávání nasbíraných dat.

  • jeden server pro sběr statistik a agregaci metrik ze všech prvků Ruckus Wireless
  • možnost vyhledávání a hloubkové analýzy aktuálních i archivovaných dat
  • standardizované i vlastní reporty
  • ovládání rozhraní a tvorba/procházení reportů pomocí webového prohlížeče
  • vhodné i vzhledem k vyhlášce o poskytování internetu - server ve své databázi uchovává obrovské množství provozních i klientských dat
  • distribuce formou virtuálního serveru, licencováno po 1 AP licenci