Technologie

Anténa

BeamFlex™ a SmartCast™ jsou unikátní technologie systému chytrých antén a řízení datového provozu v radiofrekvenčním pásmu. Tyto technologie jsou součástí každého systému Ruckus Wireless.

BeamFlex™

Patentovaná technologie šíření signálu založená na více segmentové anténě BeamFlex, která optimalizuje šíření cesty signálu ke koncovému zařízení v co možné největší kvalitě, tedy s co nejlepším ziskem a snahou co nejvíce zvýšit odstup signálu od rušení. Anténa jako celek je složena z několika segmentů (nejvyšší modely mají 21 segmentů), kdy každý jeden segment má různou orientaci ve směru záření (jednotlivé segmenty mají úzkou směrovou charakteristiku) a zároveň jsou zde segmenty vertikálně a horizontálně polarizované. Řízení antény pak probíhá v reálném čase, kdy řídící čip antény vyhodnocuje rádiové prostředí v souladu s podmínkami koncového zařízení a elektricky zapíná/vypíná jednotlivé anténní segmenty v čase tak, aby signál dorazil v požadované kvalitě ke klientovi v rámci jeho časového slotu. Pro jednoduchost pochopení můžeme tento systém přirovnat ke směrové anténě, která se v rámci časového slotu otáčí za klientem a směřuje na něj své záření. Samozřejmostí je podpora prostorového multiplexu (tedy vícecestného šíření) za pomoci MIMO (Multiple Input – Multiple Output), kdy každý prostorový stream může být více segmentovou anténou poslán jinou cestou (myšleno různý směr, různá polarizace či přenos odrazem) a zároveň může být každý stream poslán v jeden čas na více segmentech a proti sobě fázově posunut, tedy vč. použití Transmit Beamforming (TxBF – úprava charakteristiky na základě rádiového čipu) - dochází tak k ještě významnějšímu posílení směrové charakteristiky vyzařování a potlačení interferencí. Výše zmíněnými systémy je docíleno několikanásobného zvýšení dosahu přístupových bodů Ruckus oproti konvenčním přístupovým bodům se všesměrovou charakteristikou. Tato vlastnost je zcela zřejmá v rádiově komplikovaných prostorách, jako jsou hliníkové haly, skladiště s kovovými regály nebo budovy ze železobetonu. Přístupové body Ruckus se sami přizpůsobují aktuálnímu stavu RF prostředí, proto v mnoha případech odpadá i nutnost provádění site survey a doladění antén při fyzické instalaci. Ruckus tak šetří čas a náklady na zprovoznění bezdrátové sítě.

Zvýšení anténního zisku pomocí kombinování BeamFlex a TxBF

Přístupové body Ruckus Wireless unikátně kombinují výhody vícesegmentové adaptivní antény BeamFlex s úpravou charakteristiky vysílače založeném na rádiovém chipu (tzv. TxBf - Transmit Beam Forming), což znatelně zlepšuje spolehlivost a propustnost bezdrátové sítě v reálném nasazení, ne v laboratoři.

SmartMesh™

Technologie založená na bázi bezdrátové komunikace mezi jednotlivými přístupovými body. Díky této koncepci se snižují náklady při návrhu a realizaci sítě, neboť není potřebné řešit propojení mezi jednotlivými přístupovými body běžnou kabeláží. Díky vysoko ziskovým anténám BeamFlexTM odpadá také nákladné měření a optimalizace signálu pro rovnoměrné a konstantní pokrytí všech prostor, přístupový bod se jednoduše zapojí ke zdroji elektrické energie (ať už adaptérem či pomocí PoE) a o zbytek se už centrálně postarají ZoneDirectorTM nebo software FlexMasterTM.Ti za pomoci vysoce sofistikovaných algoritmů vyberou nejlepší cesty rádiového signálu, samozřejmě s ohledem na vnější vlivy, tj. rušení cizím rádiovým signálem či odrazy od okolí. SmartMeshTM tedy vždy zaručuje spolehlivé spojení mezi uzly, a to i v případě výpadku jednoho či více bodů - v případě havárie se přepočte topologie a provoz probíhá po krátkém čase dále, ale jinou trasou.

SmartMesh™ topologie – automatická optimalizace

SmartCast™

Sofistikovaný nástroj pro klasifikaci paketů vyvinutý společností Ruckus Wireless jako nadstavba standardů IEEE zajišťující bezchybný přenos multicastového provozu i ve skutečně problematickém prostředí. Algoritmus optimalizovaný pro multimédia zajišťuje řízení multicastového provozu, kombinuje chytrý QoS a klasifikaci datových paketů. Zprostředkovává monitorování RF pásma, kvality služeb a rozbor obsahu každého paketu. SmartCastTM řídí přenosové fronty s ohledem na kolísání zpoždění a jitteru, sleduje nároky na šířku pásma a měnící se výkon stanice a zajišťuje tak nejlepší přenos videa, hlasu i dat pro všechny uživatele.

SpeedFlex™

Technologie SpeedFlexTM je jednoduchým, ale velmi efektivním nástrojem, který umožňuje administrátorovi sledovat výkon bezdrátové sítě a diagnostikovat přenosovou rychlost. Tento nástroj poskytuje neocenitelné informace zejména v případě využití technologie MESH, kdy může v závislosti na změnách prostředí docházet ke změnám přenosové rychlosti. Jednoduchá aplikace běžící na pozadí počítače poskytuje informace, na základě kterých může systém ZoneFlex™ provést detailní měření přenosové rychlosti a dalších parametrů, a tak odhalit případnou oblast s nedostatečnou kvalitou signálu.

Zero IT Config™

Zero IT Config™ je další technologické zlepšení, které radikálně zjednodušuje konfiguraci a správu sítí ZoneFlex™, tato vymoženost je založena na intuitivním webovém rozhraní, díky kterému je každý uživatel s alespoň základní znalostí počítačových sítí schopen nakonfigurovat celou síť v řádu minut. Zero IT Config™ také umožňuje automatické dynamické zabezpečení – není třeba zaměstnávat IT odborníky, ani obtěžovat koncové uživatele složitým nastavením hesel či certifikátů, vše je totiž zajištěno pomocí intuitivního webového autentizačního portálu. Po úspěšné autentizaci uživatele v doméně (i s možností radius serveru či služby Active directory) probíhá automatické stažení appletu (ze ZoneDirectoru™ do uživatelova koncového zařízení), který nakonfiguruje unikátní klíč a nezbytné nastavení bezdrátové sítě. Na pozadí tohoto procesu probíhá rozhodování o důvěryhodnosti zařízení a na základě výsledku se ZoneDirector™ rozhodne do jaké sítě, popř. s jakými právy a omezeními, bude zařízení umístěno. Tato technologie jde ruku v ruce se stále častějším trendem benevolence podniků vůči požadavku zaměstnanců zapojit si do sítě své vlastní privátní zařízení - BYOD (Bring Your Own Device).

ChannelFly™

Technologie využívající systému aktivního řízení vyzařování signálu BeamFlex™, kdy na základě aktuální skutečně realizovatelné kapacity vybírá zařízení nejvhodnější kanál, na kterém bude vysílat. Velmi vhodné zejména ve veřejných prostorách, kde jsou jednotlivé kanály velmi zaneprázdněny. V takovém případě je celková propustnost sítě typicky o 25-50 % vyšší. Tento inovativní přístup zahrnuje prediktivní hodnocení na základě skutečně volné kapacity napříč všemi dostupnými kanály. Vyhodnocování výběru nejlepšího kanálu probíhá neustále, a to bez nutnosti nějakého dalšího nastavování. Systém je schopen velmi rychle (v rámci sekund) zareagovat na změny v propustnosti kanálu, a případně přepnout provoz na jiný.

Dynamic PSK™

Unikátní technologie vyvinutá za účelem maximálního možného zjednodušení administrace uživatelů při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Prostřednictvím technologie Dynamic PSK™ je možné spravovat jednotlivé uživatelské účty založené na individuálních přístupových klíčích bez nutnosti implementovat náročné přístupové systémy založené na 802.1X a bez nutnosti instalovat a spravovat Radius Server. S pomocí této technologie je možné jednoduchým způsobem vytvářet, aktualizovat či deaktivovat jednotlivé přístupové účty bez nutnosti náročného školení, jednoduše a rychle.

HotSpot 2.0

HotSpot 2.0 (také známo jako WiFi PassPoint) je nový standard WiFi aliance. Hlavní myšlenkou je odlehčit uživatelům nutnost vyhledávat wifi sítě a zadávat nutná hesla. Výsledek je potom takový, že uživatel je připojen kdykoli, kdy je v dosahu bezdrátové sítě vysílající se standardem HotSpot 2.0. Ověření potom probíhá přímo kartou SIM a data generovaná uživatelem jsou posílána příslušnému operátorovi, který vlastní SIM kartu a má s provozovatelem HotSpotu (např. kavárna) roamingovou smlouvu. Provozovatel HotSpotu může mít samozřejmě roamingovou smlouvu s více partnery/operátory. Hlavním cílem této myšlenky je ulehčit přetíženým celulárním operátorským sítím a mobilní data odvádět do internetu pomocí bezdrátových sítí WiFi, které stojí zlomek toho, co datová operátorská síť (BTS a propojení mezi nimi) a zároveň, aby operátor neztratil kontrolu nad daty (zejména z důvodu účtování), které uživatel generuje v těchto SSID podporující HotSpot 2.0. Pro interakci bezdrátových sítí a roamingových partnerů (operátorů) a jejich ověřovacích serverů pak slouží produkt SCG, který je zároveň multi-tenantní škálovatelný kontrolér a bod interakce mezi operátorskou sítí a lokálními WLAN instalacemi, na kterých bude právě HotSpot 2.0 spuštěn. Aktuálně PassPoint certifikaci splňuje většina novějších smartphonů a tabletů či Apple iOS od verze 7.